HOE HET BEGON

DE START: BUURTHUIS KONTAKT

Het gezelschap De Vieze Gasten – toen nog geen Bij’ De Vieze Gasten – werd opgericht aan het begin van de jaren ‘70 binnen de werking van buurthuis Kontakt in de Sleepstraat in Gent. Toen werd de eerste verjaardag van het buurthuis gevierd en voor die gelegenheid knutselden Mong Rosseel en enkele vrienden een ‘show’ in elkaar: Vuile Mong en de Vieze Gasten waren geboren.
Mong Rosseel: “Walter De Buck had ons zien optreden en hij gaf ons een kans om op de Gentse Feesten van 1972 op te treden. Het publiek was laaiend enthousiast. Walter nam ons mee door Vlaanderen als voorprogramma. Voor we het beseften, werden we een veelgevraagde groep en wordt het programma ook op andere plaatsen gespeeld en besluit een aantal mensen van de startgroep om door te gaan.”
De groep beet zich vast in de actualiteit en bracht aanvankelijk collages van liederen en sketches rond alle mogelijke maatschappelijke thema's. In de zomer van 1972 stond het gezelschap al op het groot podium van de Gentse Feesten bij Sint-Jacobs – de sterke band met dit unieke volksfeest én Sint-Jacobs is tot op vandaag intact. In 1974 kende de groep een onverwacht commercieel succes met 'Het Apekot', een cabaretesk nummer over het leven van een doorsnee Vlaming.

HET VERVOLG: VORMINGSTHEATER

1976 was een belangrijk jaar, met de erkenning als vormingstheater door het Vlaams Ministerie van Cultuur, een erkenning die tot 2001 werd behouden. 12 jaar lang trok het gezelschap met een kleine theatertent door Vlaanderen en Nederland en bracht overal zijn kleurige en muzikaal bruisende voorstellingen: van volkshuis naar buurthuis, van parochiecentrum naar jeugdclub, van strijdfeest naar harde actie en – niet in het minst – op een rollend podium in grote manifestaties en betogingen. De Vieze Gasten waren een begrip geworden..

NAAR DE BRUGSE POORT

Het was dan ook slikken toen in 2000 het verdict viel van de toenmalige Adviesraad voor Podiumkunsten dat ze De Vieze Gasten niet langer wilden erkennen. Honderden protestbrieven uit heel Vlaanderen brachten hen bij minister Anciaux die het sociaal belang van het gezelschap bekrachtigde en het collectief onderbracht bij de sociaalartistieke projecten. Ondertussen was het gezelschap al in 1999 neergestreken in de Reinaertstraat in Gent, midden in de grote volkswijk de Brugse Poort. Die plaats was beschikbaar omdat Muziekclub Democrazy net vertrokken was – door groeiende strubbelingen met de buurt. Toen in 2001 de feesten startten voor het 30-jarig bestaan van De Vieze Gasten, was de klap van de mogelijke niet-erkenning verwerkt. Het blad werd omgeslagen en kwam er een nieuw elan. De cirkel was rond en De Vieze Gasten stonden weer waar ze ooit begonnen, ingebed in een bruisende buurtdynamiek. Bij’ De Vieze Gasten, de sociaalartistieke werking, was geboren.

BIJ’ DE VIEZE GASTEN

Bij’ De Vieze Gasten bouwde sindsdien een sociaalartistieke werking uit binnen die specifieke stedelijke context. In zo’n diverse omgeving hebben we onze thuisbasis uitgebouwd. De projecten en evenementen van Bij’ De Vieze Gasten zijn gericht op een zo divers mogelijk, nieuwsgierig en geïnteresseerd publiek. Bijzondere aandacht wordt besteed aan die mensen en groepen in de maatschappij die doorgaans moeilijker te bereiken zijn. Op deze manier tracht Bij’ De Vieze Gasten een mix te realiseren, waar bewoners en medewerkers, deelnemers en kunstenaars, Brugse Poorters en andere Gentenaars, jong en oud, amateur en professioneel, regelmatige en occasionele cultuurbezoekers elkaar kunnen ontmoeten met een open geest, met gedeelde interesse en waar ze kunnen samenwerken met gemeenschappelijke doelen voor ogen.


 

Meer beeldmateriaal van Vuile Mong en de Vieze Gasten kan je terugvinden in het archief.

Wiki