DE KARAVAAN  

De karavaan 2

De Gentse deelnemers aan De Karavaan, het muziekproject rond Roma-muziek, zijn ondertussen al drie maanden stevig aan het repeteren onder begeleiding van Martin Balogh en Wouter Vandenabeele. Tijd dus om een en ander te tonen. Daarvoor zijn er momenteel enkele opties genomen. Concerten zijn bijgevolg te verwachten op de Wereld Roma Dag (zaterdag 8 april 2017 in De Centrale) en op de nieuwe editie van Les Goûts de Gand, het gratis wereldmuziekfestival van De Centrale (zaterdag 20 mei 2017, plaats nog te bepalen).

Eind mei trekt de Gentse groep naar Slovakije, naar Košice. Ze maken er kennis met de plaats waar vele van de Gentse Roma vandaan komen en zullen er samen met lokale muzikanten enkele optredens geven.

Maar ook de volledige groep, met deelnemers uit Brussel, Antwerpen en Gent, klimt een aantal keren het podium op. Deze voorstelling bestaat uit een kort theatergedeelte en een volledig concert. Die voorstellingen zijn gepland in de weekends van 10 en 17 juni 2017. Het Gentse concert uit die reeks vindt plaats op zaterdag 17 juni 2017, hier Bij’ De Vieze Gasten. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer.

DE KARAVAAN II

Muziek! Professionele Roma en niet-Roma muzikanten vormen de motor van DE KARAVAAN.

Een ontmoeting tussen jong en oud, tussen liefhebbers en professionelen, tussen Roma en niet-Roma. Maar ook! Een interstedelijke ontmoeting tussen Antwerpen, Gent en Brussel.

DE KARAVAAN is een duurzaam project en voortdurend in beweging. Door samenwerkingen aan te gaan met interstedelijke en internationale partners wil Madam Fortuna de situatie begrijpen van Roma in heel Europa. DE KARAVAAN is een reeks muzikale (en in de toekomst ook theatrale) ontmoetingen die de zoektocht naar een gemeenschappelijke ‘grensloze’ muziektaal centraal stellen.

i.s.m. Globe Aroma, Foyer (Brussel) ‘bij De Vieze Gasten, Opre Roma (Gent)

met steun van de Vlaamse Overheid, Stad Antwerpen, district Borgerhout

Hoe DE KARAVAAN een muziekproject werd …

DE KARAVAAN begon als filmproject, maar al snel groeide het idee om van start te gaan met een muziekproject dat Roma en niet-Roma muzikanten concreet zou samenbrengen via muziek. Muziek dient als middel om verschillende muzikanten (jong, oud, professioneel, amateur, Roma, niet-Roma) naar een gemeenschappelijke taal te doen zoeken. Elkaar al musicerend ontmoeten kan een positieve aanleiding vormen om ook zonder instrument een dialoog met elkaar aan te knopen en naar elkaar toe te groeien.

Antwerpen, Gent en Brussel zijn, niet toevallig, drie grootsteden waar de Roma gemeenschap sterk vertegenwoordigd is. In elke stad werd in het voorjaar van 2014 gestart met repetities. Elke stad richtte onder leiding van een Roma en een niet-Roma muzikant een eigen orkest/koor op. Onder andere Edwin Vanvinckenroye, Bert Bernaerts, Martin Balogh, Mattias Laga, Nicolas Hauzeur en Jo Zanders engageerden zich voor het project. Elke stad werkt aan een eigen repertoire, maar er staan ook interstedelijke repetities op het programma. De drie steden werkten samen toe naar een groot concert/feest in de Roma tijdens het ENTER festival 2014.

Ook de film/documentaire is nog steeds in de maak. Documentairemaker Tinus Holthuis volgt het project op de voet.

Verwacht je in het voorjaar van 2016 alvast aan een nieuwe concertenreeks van DE KARAVAAN in Antwerpen, Gent en Brussel.

In het voorjaar van 2016 staat ook een debat op het programma om de problematiek rond de Roma en Europees Burgerschap onder de aandacht te brengen. Verder onderzoekt het debat de maatschappelijke slagkracht van participatieve kunst.

Waar DE KARAVAAN een verschilt wilt maken …

We willen met dit project meer inzicht en begrip genereren voor de immigratie van de vele Roma vanuit De Balkanlanden naar welvarende landen als Nederland, België en Duitsland. Pas als je weet waarom ze naar hier komen en wat de positie van de Roma in de thuislanden is, kun je de immigratie van de Roma een concrete plaats geven.

De problemen waarmee de Roma worden geconfronteerd moeten dan ook niet louter lokaal maar in Europees verband worden bekeken. Met dit project willen we een eerlijk beeld geven over de Roma: hun geschiedenis, de problemen en de succesverhalen.

Het idee voor dit project is ontstaan vanuit de Romagemeenschap en wordt breed door de Romagemeenschap binnen Europa gedragen. Het feit dat dit project mede door de Romagemeenschap, die vooralsnog als een besloten gemeenschap wordt gezien, geïnitieerd en mede gedragen wordt, maakt dit project uitzonderlijk.

 


DE KARAVAAN II

Zaterdag 6 december 2015 om 18.30u

De KARAVAAN

Muzikanten alom,

We nodigen jullie uit om deel te nemen aan de nieuwe editie van DE KARAVAAN.

In 2015 zorgde De Karavaan voor een intense, unieke ontmoeting en samenwerking tussen lokale en Roma muzikanten. Voor de editie van 2016 gaan we verder met deze dialoog. Zowel in Gent als in Brussel en Antwerpen werken we verder aan een eigentijds, gemengd repertoire.

Hier in Gent wordt De Karavaan muzikaal begeleid door Wouter Vandenabeele en Martin Balogh. Heb je interesse, speel je een instrument en/of zing je? dan ben je erg welkom om deel te nemen! We mikken op een groep jonge mensen (15-30 jaar) maar ook oudere muzikanten zijn welkom.

De repetities starten in januari en er zijn concerten in de periode april- juni 2016 in Gent, Antwerpen en Brussel.

Eerste samenkomst: zondag 6 december om 18u30 Bij’ De Vieze Gasten. Dat wordt een open repetitie waarop je kennis kan maken met het project. Waarop je meteen een eerste nummer aanleert. Waarop er gejamd wordt. Waarop je alles verneemt over het verdere verloop van de repetities (telkens op zondag) en het project.

Wil je graag mee repeteren en deel uitmaken van dit unieke orkest? Geef een seintje via mark@deviezegasten.org of 09/237.04.07 of Bij’ De Vieze Gasten, Haspelstraat 31.

DE KARAVAAN is een project van Madam Fortuna (Antwerpen), Bij' De Vieze Gasten (Gent) en Globe Aroma (Brussel).

Kijk op de website van Madam Fortuna voor meer info, beeld en klank, of volg Madam Fortuna vzw op Facebook. www.madamfortuna.be | http://madamfortuna.be/projecten/project-5