Sociaal - Artistiek

“Bij’ De Vieze Gasten wil via kunst & cultuur een bijdrage leveren aan een buurt & samenleving die open en nieuwsgierig is, die begrip en respect toont, die ieder individu mogelijkheden en kansen biedt, die kritisch en solidair is en die streeft naar samenwerking en naar sociale rechtvaardigheid voor iedereen.” [uit onze Aanvraag voor een meerjarige subsidie 2013-2016]

Dat is onze mission statement, zoals dat dan heet in betere kringen. En het somt ook op waar Bij’ De Vieze Gasten voor staat: een sociaalartistieke organisatie met haar wortels diep verankerd zit in de Gentse volkswijk de Brugse Poort. Een organisatie die via artistieke projecten – of dat nu voorstellingen, projecten of coproducties zijn – de samenhang in deze diverse buurt wil verstevigen en deelnemers, vrijwilligers, kunstenaars en bezoekers door participatie wil versterken in hun kunnen.

We verduidelijken graag.

BIJ’ DE VIEZE GASTEN, VERANKERD IN DE BRUGSE POORT

Bij’ De Vieze Gasten is niet weg te denken uit de Brugse Poort, een wijk in de 19de-eeuwse gordel van Gent. Hier zijn we actief sinds het begin van het millennium – wat we daarvoor uitspookten, kan je hier nalezen. Als het kloppende, culturele hart van de buurt richten we ons in eerste instantie op de Brugse Poort – maar natuurlijk zijn niet-buurtbewoners ook van harte welkom. Onze projecten – of dat nu een fanfare, een schrijfclub of een buurtparade is – zetten we op voornamelijk met, voor en door bewoners van deze Gentse wijk.

BIJ’ DE VIEZE GASTEN, EEN SOCIAALARTISTIEKE ORGANISATIE

Bij’ De Vieze Gasten organiseert, presenteert, ondersteunt en stimuleert de meest uiteenlopende sociaalartistieke projecten en evenementen. Deelnemers aan die projecten werken met professionele artiesten samen en beslissen ook samen binnen de projecten wat er gedaan wordt of hoe een voorstelling eruit zal zien. De groep beslist en zet zelf de lijnen uit, een projectbegeleider denkt mee na over de inhoud en richting. Het repetitie- of voorbereidingsproces waar iedere deelnemer bij betrokken is én wat er artistiek getoond wordt – of dat nu een theatervoorstelling, een fotoboek of landscape art in de vorm van tientallen gigantische poorten is – vormen de basiselementen van onze organisatie. Naast onze eigen projecten vormen ook de voorstellingen (muziek, theater, comedy) en producties ‘op bezoek’ een essentieel onderdeel van Bij’ De Vieze Gasten als sociaalartistieke speler.

BIJ’ DE VIEZE GASTEN, EEN BROEDPLAATS VOOR JONG TALENT

Maar Bij’ De Vieze Gasten is meer: door die unieke mix van projecten en producties komt er heel wat volk over de vloer. Ook jonge en beginnende artiesten en die zijn een onlosmakelijke schakel in onze organisatie. Niet alleen via speelkansen op bijvoorbeeld Het Bomfestival of een Jamila Amadou nodigt uit!-avond, maar ook als projectbegeleider van een nieuwe productie.

Gooi al die bovenstaande ingrediënten in een reusachtige blender en voilà, dat is de smakelijke cocktail die Bij’ De Vieze Gasten: een creatieve ontmoetingsplaats waar buurtbewoners, deelnemers en kunstenaars elkaar ontmoeten. Dát is de kern van Bij’ De Vieze Gasten.

 


Meer weten? Neem dan een kijkje in onze aanvraag voor een meerjarige subsidie:

  2013-2016 (pdf)

  2017-2021 (pdf)